×

LÀM SAO ĐỂ ĐẶT VÉ

1 Tìm kiếm hành trình và giá
2 Chọn chuyến bay và điền Thông tin hành khách và Người Liên Hệ.
3 Chọn phương thức thanh toán
Nhận mã đặt chỗ

Nếu bạn có vấn đề gì thêm, vui lòng liên hệ chúng tôi theo địa chỉ email : online@pnr.com.vn. Cám ơn!

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thứ 2 - Thứ 7 từ 8g00 - 12g00
và 13g00 - 21g00
Chủ Nhật từ 8g00 - 12g00
và 13g30 - 17g30


Đầu trang